wielkość czcionki: A- A A+

Kim jesteśmy

Firma SMG Ekspert została założona w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej. Wieloletnie doświadczenie i wiedza pomysłodawców – pracowników naukowych będących również Ekspertami Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Rzeczoznawcami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Biegłymi Sądowymi – pozwalają oferować profesjonalne usługi doradztwa i ekspertyz naukowo-technicznych w obszarach:

Transport i mobilność

SMG Ekspert jest członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu badawczo-wdrożeniowego finansowanego przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy CIVITAS o akronimie PROSPERITY (Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans). Konsorcjum projektu składa się łącznie z 27 partnerów z 16 państw członkowskich, koordynowanego przez FGM-AMOR Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research z siedzibą w Graz-u. Parterem projektu CIVITAS PROSPERITY w roli obserwatora jest również Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury. Aktualne informacje na temat działań projektu znajdują się na stronach www.sump-network.eu oraz www.sump-prosperity.blogspot.com

Nasz zespół był zaangażowany w realizacjię projektów badawczo wdrożeniowych takich jak: CIVITAS CARAVEL, CIVITAS CATALIST, CH4LLENGE (SUMP), PUSH&PULL. W 2017 roku opracowaliśmy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kraków, który w ramach kolejnych etapów będzie podlegał konsultacjom instytucjonalnym i społecznym a jego ostateczna postac zostanie przyjęta przez Radę Miasta Krakowa.

Eksploatacja i bezpieczeństwo systemów technicznych

Realizujemy dla naszych klientów usługi kompleksowego wsparcia doradczego w zakresie oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Wykonujemy opinie o innowacyjności oraz wyceny i ekspertyzy na rzecz Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT w Krakowie.

wszelkie prawa zastrzeżone SMG Ekspert 2012
design: AKlo WEB
SMG Ekspert - profesjonalne ekspertyzy i doradztwo techniczne