wielkość czcionki: A- A A+

Audyt ParkPAD

Audyt Polityki Parkingowej PARKPAD

Dokonaj przeglądu polityki parkingowej, osiągnij konsensus w sprawie ulepszeń i opracuj program działania, który pasuje do twojego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

PARKPAD jest procesem audytu, który pomaga miastom w przeglądzie polityki parkingowej, osiągnięciu konsensusu w sprawie ulepszeń i wreszcie w opracowaniu planu działania, który wpisuję się w ideę planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Audyt PARKPAD optymalizuje wielokrotnie sprawdzone podejścia w zakresie oceny jakości polityki rowerowej (BYPAD) i SUMP (QUEST). Certyfikowany niezależny audytor krajowy rozpoczyna proces audytu od zebrania podstawowych informacji na temat ogólnej mobilności i sytuacji w zakresie parkowania w mieście. Informacje te są następnie zestawiane na lokalnych spotkaniach z poglądami różnych interesariuszy (lokalnych samorządowców, administracji miasta, interesariuszy, sprzedawców detalicznych, itp.) zebranych za pomocą ankiet. Audytorzy pracują nad osiągnięciem konsensusu w sprawie oceny stanu polityki i praktyki w zakresie parkowania w mieście i od tego wspólnego punktu wyjścia budują plan działania PARKPAD, obejmujący wykonalne, zaakceptowane działania w zakresie parkowania.

Audyt PARKPAD  jest innowacyjnym narzędziem oceny polityki parkingowej miasta, stymulującym transfer innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu parkowaniem. Podstawą audytu PARKPAD jest:

  • ocena i poprawa polityki parkingowej miast i regionów w sposób systematyczny,
  • zastosowanie międzynarodowego standaryzowanego narzędzia zarządzania jakością dla miast i regionów,
  • wprowadzenie podstaw dla planu działań parkingowych.

Celem audytu jest pozycjonowanie zarządzania parkowaniem jako ważnego strategicznego narzędzia zrównoważonego planowania mobilności w mieście.

Metodoyka audytu PARKPAD

  • Samoocena przeprowadzona przez różne grupy interesariuszy w mieście.
  • Ustrukturyzowany proces komunikacji i podejście partycypacyjne.
  • Metoda jakościowa (ocena reprezentatywna).
  • Metoda ilościowa (informacje wstępne, fakty i liczby zebrane i ocenione przez audytora).
  • Podejście stymulujące (poprzez wykorzystanie przykładów  i dobrych praktyk).

BROSZURA INFORMACYJNA

W celu uzysaknia więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

 
SMG Ekspert / Member of the PARKPAD Network
Skarżyńskiego 5/06, 31-866 Kraków, tel.: +48 (0) 668 119 549,
e-mail: smg@smg-ekspert.pl,
http://www.smg-ekspert.pl http://parkpad.fgm.at    

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone SMG Ekspert 2012
design: AKlo WEB
SMG Ekspert - profesjonalne ekspertyzy i doradztwo techniczne